Mi érdekli önt? Mi az IT?

"a szabad szoftverek terjedésének társa- dalmi vonatkozásait kell érintse. Sajnos jelenleg az akadémiai szinten művelt társ- adalomfilozófia nem szentel kellő figyelmet a kérdésnek, pedig a szabad szoftver mozgalom sikerének is egyik alapfeltétele, hogy fogalmilag tisz- tázott, jól artikulált, és a hagyományos társadalomelméleti nyelvhasználattal is meg- közelíthető alapelvek mentén szerveződ- hessen. Amennyiben ugyanis a szabad szoftverek elterjedése bizonyos társadalmi reformokat és az információs társadalom új modelljét kínálja, akkor a siker első számú feltétele, hogy a mozgalom alapelvei révén képes legyen a vele jelenleg nem szinkronban érvényesülő, ám meghatározó társadalmi törekvésekkel párbeszédre lépni."

Mi érdekli önt? Mi az ART?

"0 Hogy mi a művészet, azt megállapítani nem, csak eldönteni lehet... 000 ...hogy, hála az alkotóknak, a művészet fogalma üres, nincs jelöltje, nem maradt jelentése. 0 A műalkotás üzenete az az üresség, ami a sajátja. 00 A befogadó ezt az ürességet fogadja be. 000 A műalkotás helyet készít a befogadóban, amikor üzenetét a befogadó "megérti". 0000 A befogadó ilyenkor azt mondja: "szép", ami szintén üres kijelentés. 00000 Ilyenkor megjelenik a szabadság érzete, ami semmi más, mint üresség, lyuk a "felismert szükségszerűség" láncolatában: hely."